Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Νίκος Νικολαίδης / Πρόεδρος | Δήμαρχος Λεμεσού
Νεόφυτος Χαραλαμπίδης / Αντιδήμαρχος Λεμεσού
Χρίστος Ευσταθιάδης / Γραμματέας
Εύρος Αλεξάνδρου
Πάμπης Αναγιωτός
Μιχάλης Βασιλείου
Δώρος Ιερόπουλος
Ηλίας Ιωακείμ
Λουκάς Σπαθάρης
Αθηνά Σπύρου
Μιχάλης Σωκράτους
Τάσος Τρύφωνος
Απόστολος Ψαράς

Μετάβαση στο περιεχόμενο