Κύκλος Beethoven 2

[:el]

Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στον 2ο Κύκλο Beethoven τον Andrei Gavrilov, έναν από τους μεγαλύτερους πιανίστες του 20ου αιώνα, έναν καλλιτέχνη ασυμβίβαστο, ελεύθερο και ιδεαλιστή, με εξέχουσα καλλιτεχνική προσωπικότητα. O Gavrilov θα ερμηνεύσει το Δεύτερο Κοντσέρτο για πιάνο του Beethoven το οποίο πρωτοερμήνευσε ο ίδιος ο συνθέτης στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μπροστά στο Βιεννέζικο κοινό. Στη Δεύτερη Συμφωνία του ο Beethoven αντικαθιστά το παραδοσιακό Μινουέτο με το Σκέρτσο, μια τολμηρή ενέργεια που δείχνει τη σαφή τάση του συνθέτη να κινηθεί πέρα από το κλασικό συμφωνικό μοντέλο του Mozart.

LvBeethoven: Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 2 σε Σι ύφεση μείζονα, έργο 19

Συμφωνία αρ. 2 σε Ρε μείζονα, έργο 36

Σολίστ: Andrei Gavrilov (πιάνο)

Μαέστρος: Jens Georg Bachmann

Σε συνεργασία με το Ρωσικό Πολιτιστικό Κέντρο

Οι συναυλίες θα δοθούν στα πλαίσια του διεθνούς προγράμματος «Σεζόν Ρωσικού Θεάτρου στην Κύπρο» της Πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και του Ρωσικού Πολιτιστικού Κέντρου

Με τη συνεισφορά του Ινστιτούτου Γκαίτε

Παρασκευή 20.03.2020 20:30 €12 | €7 (18-26 ετών, συνταξιούχοι) | €5 (κάτω των 18)
ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ[:en]

We are honoured to host in this Beethoven Cycle, Andrei Gavrilov, one of the greatest pianists of the 20th century, an artist with an uncompromising, free, original and idealistic profile. Andrei Gavrilov will be performing Beethoven’s Second Piano concerto, that was premiered by Beethoven himself, on his first public appearance in front of the Viennese public. In his Second Symphony, Beethoven replaces the traditional Minuet with a Scherzo, a daring motion that indicates a clear tendency to move beyond Mozart’s classical symphonic model.

. v. Beethoven: Piano concerto no. 2 in B flat major, op. 19

Symphony no. 2 in D major, op. 36

Soloist: Andrei Gavrilov (piano)

Conductor: Jens Georg Bachmann

In collaboration with the Russian Cultural Centre

The concerts will be held within the framework of the International project “Russian Theatre Seasons in Cyprus” organized by the Embassy of Russia and the Russian Cultural Centre

With the contribution of Goethe-Institut Cyprus

Friday 20.03.2020 20:30 €12 | €7 (18-26 yrs, pensioners) | €5 (under 18)
BUY TICKETS[:]
Call Now
Directions
Skip to content