Θεσεις εργασιας

Λεμεσός, Νοέμβριος 2019

ΑΝΑΚΟΙNΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια (1) θέση Τεχνικού Φωτισμού για το Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού. Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν να παρακαθίσουν σε προφορικές εξετάσεις.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν έναντι απόδειξης παραλαβής το αργότερο μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 16:00 στα γραφεία του Παττιχείου Δημοτικού Θεάτρου Λεμεσού, στον 2ο όροφο, στην οδό Αγίας Ζώνης 4.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που απαιτούνται και βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).

 

Απαιτούμενα προσόντα

  1. Πιστοποιητικό σπουδών στο τομέα του καλλιτεχνικού φωτισμού ή 10ετή εμπειρία στη φωτιστική κάλυψη παραστάσεων θεάτρου, συναυλιών ή χορευτικών παραστάσεων σε θέατρο ή θέατρα.
  2. Εμπειρία στην φωτιστική κάλυψη παραστάσεων θεάτρου ή συναυλιών το ελάχιστο 5 χρόνων σε θέατρο ή θέατρα και στην ετοιμασία και προσαρμογή φωτιστικών συστημάτων.
  3. Βασικές γνώσεις χειρισμού ηχητικού συστήματος θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο αιτήσεως και τα καθήκοντα της θέσης από τα γραφεία του θεάτρου Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-16:00 και από την ιστοσελίδα του θεάτρου www.pattihio.com.cy

 

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 25377222 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@pattihio.com.cy

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Subscribe to our Newsletter

Call Now
Directions