Η Παπαθκιά η Πολλοπάητη

Αρχές του 1930 σε ένα χωριό της Κύπρου ο Κωστής του Μισοδότζη φέρνει τα πάνω κάτω βάζοντας λόγια σε μια μονιασμένη οικογένεια, όπου η μοναδική σωτηρία επανένωσης βρίσκεται στα χέρια και στο σχέδιο που καταστρώνει η παπαθκιά.
Οι θέσεις πωλούνται ανά 1, 2, 3, 4, 5 ή 6 μαζί, ως μία κράτηση σε ένα άτομο, όπως προκαθορίζονται στο πλάνο.

At the beginning of 1930, in a village in Cyprus, Kostis of Misodotzi brings the upside-down putting words in a beloved family where the only salvation of reunion is in the hands and at the plan of the priest’s wife.

Παρασκευή | Friday 11.09.2020 20:00 €12
€5 παιδιά κάτω των 12 ετών
ΑΓΟΡΑ | BUY
Call Now
Directions
Skip to content